Библиотеки - это сокровищницы всех богатств человеческого духа.
Лейбниц

Ресурси інтернет

I квартал 2013
1 Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство
2 Культурологія
3 Музеєзнавство
4 Наукознавство
5 Педагогіка
6 Філософські науки
7 Психологія
8 Теорія та історія журналістики
9 Теорія та історія видавничої справи та редагування
10 Філологічні науки
11 Довідкова література
12 Мистецтвознавча література
13 Соціально-політична література

Електронна бібліотека «Культура України»