Библиотеки - это сокровищницы всех богатств человеческого духа.
Лейбниц

Ресурси інтернет

Теорія та історія видавничої справи та редагування

 

Електронна бібліотека «Культура України»