Библиотеки - это сокровищницы всех богатств человеческого духа.
Лейбниц
I квартал 2019
1 Гуманітарна література
2 Довідкова література
3 Мистецтвознавча література
4 Соціально-політична література

Електронна бібліотека «Культура України»