Библиотеки - это сокровищницы всех богатств человеческого духа.
Лейбниц
I квартал 2021
1 Гуманітарна література
2 Мистецтвознавча література
3 Соціально-політична література

Електронна бібліотека «Культура України»