Библиотеки - это сокровищницы всех богатств человеческого духа.
Лейбниц
II квартал 2015
1 Технічна література
2 Довідкова література
3 Мистецтвознавча література
4 Соціально-політична література
5 Гуманітарна література

Електронна бібліотека «Культура України»