Библиотеки - это сокровищницы всех богатств человеческого духа.
Лейбниц
III квартал 2019
1 Гуманітарна література
2 Збірники наукових праць
3 Мистецтвознавча література
4 Соціально-політична література

Електронна бібліотека «Культура України»