Библиотеки - это сокровищницы всех богатств человеческого духа.
Лейбниц
IV квартал 2016
1 Гуманітарна література
2 Довідкова література
3 Мистецтвознавча література
4 Суспільно-політична література

Електронна бібліотека «Культура України»