Библиотеки - это сокровищницы всех богатств человеческого духа.
Лейбниц
IV квартал 2017
1 Гуманітарна література
2 Мистецтвознавча література
3 Соціально-політична література
4 Техніка. Технічні науки

Електронна бібліотека «Культура України»