Библиотеки - это сокровищницы всех богатств человеческого духа.
Лейбниц

90-річчя Харківської державної академії культури

 

Електронна бібліотека «Культура України»