Библиотеки - это сокровищницы всех богатств человеческого духа.
Лейбниц

Чекштуріна (Шкуркіна) Вікторія Миколаївна

 

Електронна бібліотека «Культура України»